Noord-Kennemerland

Waarom Noord-Kennemerland? Noord-Kennemerland is weliswaar een relatief klein gebied maar het is mooi samenhangend. Het biedt volop kansen om de geschiedenis van de religie vanaf de oudste tijd in de volle breedte te bestuderen en beschrijven.

Het verhaal van Noord-Kennemerland is een pars pro toto; de streek vertelt het verhaal van het hele land. Noord-Kennemerland is echter een voor de Nederlandse religiegeschiedenis uniek gebied.

De voorchristelijke cultusplaatsen kunnen in beeld worden gebracht. Hier vond ook de oudste missionering van Willibrord en de zijnen plaats. Hier was vanaf circa 900 het grote cultuurcentrum van het westen: de abdij van Egmond, het huisklooster van de graven van Holland. In dit gebied begon na 1500 de 'ketterij' en ontstonden in 1566 de eerste hagepreken. Hier vielen de eerste martelaren, hier vestigden zich de eerste joden, enzovoort, enzovoort.

Uiteraard is er niet één verhaal van de religiegeschiedenis. Er is ook niet één doorgaande verhaallijn. Vele lijnen en verhalen komen samen in dat ene gebied. Noord-Kennemerland vertoont een samenhang die elders niet aanwezig is geweest.


<p>Kaart Noord-Holland</p>

Kaart Noord-Holland