Projecttijdlijn

De Stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland heeft een contract gesloten met de bekende Amsterdams-Alkmaarse historicus dr. Jurjen Vis voor het schrijven van een boek.

Jurjen Vis (Alkmaar, 9 oktober 1958 - Amsterdam, 19 juli 2019)

Dr. Jurjen Vis was een groot kenner van de geschiedenis van Noord-Kennemerland en maakte naam met zijn onderzoek naar de geschiedenis van religie en zorg in Hollandse steden en dorpen.
Sinds 1985 publiceerde hij over de vroeg-middeleeuwse kerstening, de abdij van Egmond, de reformatie in Alkmaar en omgeving, de katholieke herleving in de 19de en 20ste eeuw en de hervormde en katholieke zieken-, armen-, en ouderenzorg van de 16de eeuw tot heden (in Alkmaar, Woerden, Amsterdam en Den Haag). Vis schreef ondermeer de Geschiedenis van Alkmaar en het Alkmaarse hofjesboek.
Hij was oprichter en eindredacteur van de Egmondse Studiën (1990-2008) en hoofdauteur van de Stadsgeschiedenis van Alkmaar (2007). Jurjen Vis was jaren lang docent op de Alkmaarse senioren zomerschool. Hij was een veelgevraagd auteur en boeiend verteller.
Vis was auteur van het Alkmaarse hofjesboek (2013) en hij schreef biografieën van de Alkmaarse hervormers Cornelis Cooltuyn en Jan Arentsz.

Meer over dr. Jurjen Vis: www.jurjenvis.nl


Jurjen Vis, Foto: Jeroen Dietz
Jurjen Vis, Foto: Jeroen Dietz