Project Integrale Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland

De stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland (2016) wil de komende jaren een groot project tot stand brengen:
een integrale religiegeschiedenis van Noord-Kennemerland (van Velsen tot Petten met als centrumplaats Alkmaar) van de oudste tijden tot heden.

De religiegeschiedenis benadert het fenomeen religie historisch en niet theologisch. Het onderzoek is wetenschappelijk maar de presentatie en vormgeving - in lespakketten, lezingen, een museumprojekt en een boek - zijn open en toegankelijk, gericht op een groot en breed publiek.


<p>Tympaan van Egmond<br /> Tympaan boven de poort die toegang gaf tot de tweede stenen abdijkerk van Egmond (ca. 1125). Links: graaf Dirk VI van Holland, rechts: gravin Petronella. In het midden Sint Petrus als paus, met de sleutel van de hemel.<br />Rijksmuseum, Amsterdam</p>

Tympaan van Egmond
Tympaan boven de poort die toegang gaf tot de tweede stenen abdijkerk van Egmond (ca. 1125). Links: graaf Dirk VI van Holland, rechts: gravin Petronella. In het midden Sint Petrus als paus, met de sleutel van de hemel.
Rijksmuseum, Amsterdam