Motivatie

Religie is één van de belangrijkste krachten in de samenleving .Dit was vroeger zo, het is nog steeds het geval. Religie brengt het beste en het slechtste in de mens naar boven. Religie verbindt mensen met elkaar maar drijft hen ook uiteen. Dat is niet alleen het geval tussen religies onderling maar ook binnen religies. Spanningen tussen en binnen religies liepen en lopen nog altijd hoog op.

Vaak ontbreekt het de partijen aan kennis van het verleden. Ook in onze tijd is er behoefte aan relativering. Is er iets nieuws onder de zon? Kennis van de geschiedenis kan ons helpen onszelf beter te verstaan.

Het projekt van de Stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland is grensoverschrijdend en benadert religie in de breedste zin.

Het onderzoek naar religie is traditioneel sterk verzuild; katholieken schrijven over en voor katholieken, protestanten over protestanten, joden over joden enzovoort. Veel religies stellen bovendien hun verleden graag zo voor als ze willen dat het geweest is. Een moderne, niet-dogmatische religiegeschiedenis kan dit patroon doorbreken. De benadering is steeds inlevend en respectvol. Er is ook heel concreet aandacht voor levensvragen: hoe zochten en zoeken mensen verbinding met 'het hogere' en met elkaar? Zijn er patronen en constanten? Ook regionale studies kunnen bijdragen aan een beter begrip.


<p>Dedicatieminiatuur uit het Evangeliarium van Egmond (ca. 975).<br />Graaf Dirk II en zijn echtgenote Hildegarde leggen het evangelieboek op het altaar van de eerste stenen abdijkerk van Egmond.<br />Koninkllijke Bibliotheek, Den Haag.</p>

Dedicatieminiatuur uit het Evangeliarium van Egmond (ca. 975).
Graaf Dirk II en zijn echtgenote Hildegarde leggen het evangelieboek op het altaar van de eerste stenen abdijkerk van Egmond.
Koninkllijke Bibliotheek, Den Haag.<p>Sint Laurentius met het brandrooster (ca. 1500). Beeld boven het grote zuidvenster van de Grote of St.Laurenskerk van Alkmaar. Het beeld van de stadspatroon heeft de beeldenstorm (1566) doorstaan.</p>

Sint Laurentius met het brandrooster (ca. 1500). Beeld boven het grote zuidvenster van de Grote of St.Laurenskerk van Alkmaar. Het beeld van de stadspatroon heeft de beeldenstorm (1566) doorstaan.