Doelgroep

De Stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland wil een breed publiek bereiken. De stichting wil niet alleen inwoners van Kennemerland maar ook een breed geïnteresseerd publiek daarbuiten informeren en laten ontdekken; het project wil samenhangen blootleggen. En dan niet overbluffen met encyclopedische kennis maar boeien door verhalen te vertellen.

Tot welke doelgroepen richt het project zich in het bijzonder? Jongeren omdat kennis en ervaring (thuis en op school) waar het gaat om religie in een tijd van ontkerkelijking en secularisatie niet meer vanzelfsprekend zijn. De meeste jongeren hebben andere interesses en houden zich niet bezig met religie. Ouderen omdat zij vaak, al dan niet bewust, hun eigen zuil trouw zijn gebleven en weinig of niets weten van andere tradities. Voor veel ouderen is religie nogal altijd gelijk aan kerk en is kerk gelijk aan christendom.


<p>De kerstening door Sint Willibrord, ca. 720.</p>

De kerstening door Sint Willibrord, ca. 720.