Financiën

De Stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland heeft geld nodig om haar activiteiten te financieren.
De stichting genereert de hiervoor noodzakelijke middelen op de volgende manieren:
1) ze benadert stichtingen en fondsen die dit soort projekten ondersteunen, landelijk en regionaal
2) ze benadert bedrijven en particulieren in de regio (crowd-funding)

ANBI

De Stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen kunnen fondsen, bedrijven en particulieren hun schenkingen aan de stichting in mindering brengen op hun belastbare inkomen.

Financieel beheer

  • Het financieel beheer berust bij het bestuur van de stichting.
  • Het financieel beheer wordt uitgevoerd door de penningmeester. Deze zal periodiek verantwoording afleggen aan het bestuur.
  • De geldmiddelen worden ondergebracht op een rekeningcourant bij de RABO-bank. De penningmeester is gemachtigd tot het doen van betalingen. De geldmiddelen worden in liquide vorm aangehouden.
  • Er worden geen investeringen gedaan in roerende en onroerende zaken.
  • De stichting heeft niemand in loondienst.

Verantwoording

Beleidsplan (pdf)

Begroting 2018-2022 (pdf)

Jaarverslag 2022 (pdf)


Hagepreek tussen Den Haag en Delft in augustus 1566.
Hagepreek tussen Den Haag en Delft in augustus 1566.