De Stichting

Bestuur

De bestuursleden van Stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland dragen ieder vanuit hun eigen achtergrond, interesse en werkzaamheden de doelstellingen en het streven van de stichting een warm hart toe. Alle leden onderschrijven het belang van een breed toegankelijke geschiedenis van de religie. Het bestuur van de stichting wil met dit project ook een bijdrage leveren aan meer relativering in het publieke debat, meer wederzijds begrip en meer tolerantie.

Voorzitter: mevr. A. M. Hogebrink ahogebrink@hetnet.nl
Vice-voorzitter dhr. J. L. M. van de Klundert k.vandeklundert@gmail.com
Secretaris/penningmeester: dhr. N. C. J. Stam n.stam78@upcmail.nl
Bestuurslid: dhr. P. J. Kuijper pjkuijper@planet.nl
Bestuurslid:: dhr. S. Rozendal sybrenrozendal@gmail.com
Bestuurslid: mevr. A. J. A. van de Ven vandeven00415@gmail.com

<p>Ruïnekerk te Bergen<br /> De oude katholieke kerk werd in 1573 vernield door de geuzen zodat de Spaanse legers bij het beleg van Alkmaar zich er niet zouden verschansen. Aan het einde van de 16de eeuw werd alleen het koor hersteld. De hervormde gemeente maakt gebruik van de kerk tot op de dag van vandaag.</p>

Ruïnekerk te Bergen
De oude katholieke kerk werd in 1573 vernield door de geuzen zodat de Spaanse legers bij het beleg van Alkmaar zich er niet zouden verschansen. Aan het einde van de 16de eeuw werd alleen het koor hersteld. De hervormde gemeente maakt gebruik van de kerk tot op de dag van vandaag.<p>Synagoge van Alkmaar</p>

Synagoge van Alkmaar