Stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland

Disclaimer

Op 19 juli 2019 is onze adviseur en inspirator dr.G.N.M.(Jurjen) Vis plotseling overleden.
De Stichting lijdt met zijn verscheiden een onherstelbaar groot verlies. Hij was de stuwende kracht voor ons doel: een integrale religiegeschiedenis van Noord-Kennemerland van de oudste tijden tot heden. De Stichting moest zich herpakken waarbij met name de vraag beantwoord moest worden op welke wijze de oorspronkelijke ideën van Jurjen een passend vervolg kunnen krijgen.

Uitgangspunt is een aantal nagelaten tekstbestanden van Jurjen waarover de stichting de beschikking heeft gekregen.
Dit tekstmateriaal is ter beoordeling voorgelegd aan diverse deskundigen .
Mede op grond van de hieruit voortvloeiende adviezen en aanbevelingen moest geconcludeerd worden dat het samenstellen en uitgeven van een boek zoals oorspronkelijk gedacht moet worden uitgesloten.
Wel wordt gedacht aan publicatie van een betrekkelijk kleine uitgave die bestaat uit de volgende onderdelen:

  • verantwoording/ voorwoord van het hele project met aandacht voor de persoon en het werk van Jurjen
  • een wetenschappelijk verantwoord artikel, waarin o.a. een beschrijving van de betekenis van religie in deze tijd van secularisering en wat het (vroegere) begrip religie eventueel vervangt.
  • een serie interviews met geselecteerde personen uit de regio Noord-Kennemerland met hun kijk op religie in deze tijd.
  • een selectie uit de beschikbare teksten van Jurjen

Het bestuur, bijgestaan door adviseurs, houdt zich de komende tijd bezig met onderzoek naar de haalbaarheid en mogelijke realisatie van laatstgenoemd project.

De stichting streeft ernaar om met voornoemd project de werkzaamheden van de stichting af te ronden.

Met het oog op het voorgaande wordt vermeld dat de inhoud van de website niet meer representatief is voor de activiteiten van de stichting.

Uit oogpunt van informatieverschaffing blijft de website voorlopig gehandhaafd.

Verhalen van geweld en liefde

Kennis van geschiedenis helpt ons om het heden en het verleden beter te begrijpen. Stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland realiseert de komende jaren een voor ons land uniek project: een cultuurgeschiedenis van de religie in Noord-Kennemerland van de oudste tijden tot heden. lees verder

Religiegeschiedenis

Religiegeschiedenis vertelt over mensen van vroeger en nu, over wat hen bezielde en bezielt.
In dit project geen theologie maar geschiedenis. Geen encyclopedie maar verhalen over mensen van vlees en bloed. Niet de leer, maar het leven, de dagelijkse praktijk. Alle religies hebben in het project een gelijke plaats en gelijke rechten: de oude Friese religie evenzeer als het christendom, het jodendom en de islam.

Voor jong en oud

Het project omvat een boek, een onderwijsproject, een museumproject en lezingen voor jong en oud. lees verder

Waarom Noord-Kennemerland?

In dit unieke gebied gebeurden veel dingen voor het eerst. Van Noord-Kennemerland kan de hele geschiedenis vanaf het begin tot nu zo mooi worden verteld. In het verhaal van de regio blijken samenhangen die in het landelijk verhaal niet naar boven komen. lees verder


<p>Donar-amulet uit voorchristelijke tijden</p>

Donar-amulet uit voorchristelijke tijden<p>Reconstructie eerste kerkje te Petten</p>

Reconstructie eerste kerkje te Petten